Återigen varning för att öppna bifogade filer i mail!

Nu finns en ny variant av Ransomware/Cryptoware kallad ”Locker”. Koden gömmer sig ofta i bifogade wordfiler som invoices/Receipt etc, även med svenska namn…

Locky_ex

Öppnas dessa filer luras användaren att köra ett macro som krypterar i stort sett ALLA användarfiler som dokument och bilder. På några minuter är samtliga dessa filer på hela datorn samt alla nätverksresurser låsta. Dessa går sedan INTE att låsa upp…

Enda sättet att få tillbaka filerna är genom återställning av backup.., så…

FUNDERA PÅ HUR DET STÅR TILL MED DIN BACKUP!

Mer info:

http://www.bleepingcomputer.com/news/security/the-locky-ransomware-encrypts-local-files-and-unmapped-network-shares/

Hotmail blir Outlook

Microsoft gratis mailtjänst Hotmail.com övergår till att heta Outlook.com.

Mycket beroende på att Hotmail har lite dåligt ryckte ändrar nu Microsoft namnet till Outlook.com. Outlook är samma namn som företagets mailklient ingående i Microsoft Office Business. Namnet känns även igen från den sedan några år nedlagda Outlook Express.

Du som redan har Hotmail eller Live konto kan fortsätta använda tjänsten som vanligt.

Du som har ett bra namn på din mail – skynda att registrera på Outlook.com, innan det blir upptaget.