Telia har driftstörning på e-posten!

”För närvarande har vi en driftstörning på Telias e-posttjänst. På Telia Webmail yttrar sig felet genom att man får felmeddelande ”Server inte tillgänglig för närvarande” när man besöker sidan. I e-postprogram så som Outlook kan det vara problem att logga in och skicka/ta emot e-post. Felsökning pågår och vi beklagar olägenheter detta kan medföra. Störningen beräknas dessvärre pågå större delen av dagen och någon beräknad klartidpunkt finns inte för närvarande.”