Java update

Java 7 Update 15 för PC finns klar att installeras. När du installerar Java 7 Update 15 kan den zenaste Java 6 avinstalleras från systemet.