Microsoft varnar för Gadgets

Efter att säkerhetshål med stor sannolikhet hittats i s k Gadgets för Microsoft Windows 7 och Vista, uppmanar nu Microsoft användare att stänga av Gadgets.

Oberoende säkerhetsexperter meddelar att de om några veckor kommer visa på säkerhetshål i vissa Windows Gadgets. Microsoft verkar nu hålla med och uppmanar alla användare att stänga av funktionen för Gadgets.

Windows Gadgets är de miniprogram som du (oftast) finner till högerkanten i Windows 7 och Vista, t ex klocka, väder, växlingskurser etc.

Nu verkar det mer vara tredjepartsgadgets som har dessa säkerhetshål, vilket inte är förvånande…

Har du Windows Gadgets utöver dessa standardgadgets…

…så bör du nog avsluta dessa. Mer info kommer om två veckor.