Juli månads uppdateringar från Microsoft

Månadens uppdateringar är här. Skynda att installera!

Runt 12 uppdateringar för Windows 7 och Vista. För XP cirka 7 stycken. Allt beroende på vilka komponenter du har installerat.

Flera av uppdateringarna är säkerhetsuppdateringar.

Vänta inte med att uppdatera!